27. březnaVernisáž výstavy Příroda léčí
10. dubna - Akademie třetího věku - Muzeum Moravské Budějovice - Vazby
15. dubna - Od řemesla k umění pro pedagogy - Volná kresba a ilustrace
18. dubna - Od řemesla k umění pro pedagogy - Grafická tvorba a tvoření plakátu
15. května - Akademie třetího věku - Muzeum Moravské Budějovice - Lidové tradice
22. května - Přednáška k výstavě Příroda léčí
29. května - ZUŠ OPEN
7. června - Muzejní noc a Noc kostelů
12. června - Kde Otto Stritzko byl doma?
19. června - Akademie třetího věku - Muzeum Moravské Budějovice - Slavnosti a průvody na Moravskobudějovicku
14. září - Vlastivědná konference
18. září - Akademie třetího věku - Muzeum Moravské Budějovice - Ateliér realistické kresby
1. října - Přednáška o NOF (Národní obci fašistické)
12. října - Posvícení
31. října - Strašidelné prohlídky