Přednáška Stříbrná Jemnice

Ve středu 13. září od 17:00 hodin se v prostorách muzea Moravské Budějovice uskuteční přednáška členů spolku Jamník o zapomenuté hornické historii Jemnicka, o objevení a zpřístupnění starých štol na Jemnicku. 

Trio členů Jamníku, Richard David, Tomáš Klouda a dr. Petr Vedra představí posluchačům historii těžby stříbra a dalších kovů v jemnickém Podolí od středověku až do první poloviny 19. století. Kromě toho promluví i o jejich pátrání po štolách, obnovení a zpřístupnění dvou důlních děl. Součástí prezentace bude film ze znovuobjevených štol. Spolek Jamník získal kvůli své činnosti dokonce oprávnění důlní těžby od báňského úřadu – snad jako jediný dobrovolný spolek v České republice.   

 

Vstup: zdarma

_____________________________________________________________________________________________________________

Akademie třetího věku - Muzeum Moravské Budějovice

Cyklus čtyřech vzdělávacích bloků určených pro seniory (65+) zahrnují přednášky, workshop a jednu exkurzi po Moravských Budějovicích.

Na jednotlivé programy se lze přihlásit nejpozději týden před termínem programu telefonicky +420 568 421 100, nebo emailem m.budejovice@muzeumtr.cz.

Cena za jeden program: 30 Kč za osobu (ateliér 60 Kč za osobu)

Řemeslo a zlaté dno
délka 1 hodina
čtvrtek 20. dubna 2023 od 10:00 v muzeu
Přednáška o historii řemesel a cechů v Moravských Budějovicích s ukázkou exponátů.
 
Procházka historií města
délka 1 hodina
čtvrtek 15. června 2023 v centru města
Malá exkurze po středu města se zastávkami, která odhalí zajímavou historii budov a památek. Celá trasa je dlouhá přibližně 1 km.
 
Impresionisté ve světě a u nás
délka 1 hodina
čtvrtek 7. září 2023 od 10.00 v muzeu
Přednáška se věnuje vzniku impresionismu, jeho významu, představení autorů celosvětových i ze zdejšího okolí.
 
Ateliér v přírodě
čtvrtek 21. září 2023 od 10.00 v parku
délka 3 hodiny
Workshop malby v plenéru, podle impresionistických umělců. Vhodné i pro lidi nezkušené s malbou. 
 

_____________________________________________________________________________________________________________

Muzejní noc

V pátek 26. května od 17:00 do 20:00 proběhne v Muzeu Moravské Budějovice "Muzejní noc". 

Muzejní noc přiblíží život a práci místních řemeslníků a živnostníků na počátku 20. století. 

Těšit se můžete na dílny pro děti, loutkové divadlo, zábavný kvíz.

Vstup zdarma.

_______________________________________________________________________________________________________________

Od řemesla k umění

Projekt od řemesla k umění je série čtyř přednášek a workshopů, které jsme uspořádali především pro děti druhého stupně základní škol.
Cílem projektu bylo dětem ukázat možnosti uměleckých škol a profesí. Prozkoušet si něco z onoho řemesla, nebo povolání a doufáme, že to v dětech probudí nadšení k umění.

První workshopy proběhly na podzim. Tento rok na jaře se konal program malíř a šperkař. 
Workshop malíře představil různé techniky a poté se vytvářela koláž svého autoportrétu. Práce žáků byly opravdu zajímavé. Koláže vznikaly i ve 3D.
Workshop šperkaře ukázal, jak se vyrábějí šperky, jak recyklovat materiály a jak se dají šperky vyrábět. Žáci si vytvářeli brože. Šili a prošívali spoustu různých materiálů.

Tímto děkujeme žákům Zš Havlíčkova a Zš T.G. Masaryka.

Program se mohl uskutečnit díky finanční podpoře EU, prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstvem kultury

Akademie III. věku

Tento rok muzeum pořádalo poprvé Akademii III. Věku zaměřenou na seniory.  
Celkem se uskutečnily čtyři akce. První, pod názvem “Řemeslo a zlaté dno”, pojednávala o životě v ceších na jihozápadní Moravě. Druhý program nabídl komentovanou procházku po zajímavých místech v Moravských Budějovicích.  
Cyklus nakonec uzavřely dvě podzimní akce. Přednáška o impresionismu připomněla nejen světové umělce, ale i malíře z Moravskobudějovicka a okolí, kteří v tomto stylu tvořili. Poslední aktivitou byl ateliér (plenér) - malování v přírodě, kde si účastníci vyzkoušeli malbu olejovými barvami na vlastní kůži. Ateliér byl opravdu výjimečný, všechny obrazy se skvěle vyvedly. Můžete to posoudit na fotografiích. 
Akademie měla velký ohlas a rádi bychom poděkovali všem účastníkům za aktivní přístup.  
Doufáme, že s námi v programu budou pokračovat.