Muzeum Moravské Budějovice nabízí návštěvníkům dvě nové stálé expozice v městském zámku a v prostorách nedalekých Masných krámech. Muzeum také nabízí možnost navštívit sezónní výstavu a pro odbornou veřejnost využít knihovnu zaměřenou na řemesla a zdejší region.