Muzeum Moravské Budějovice pobočka Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace nabízí návštěvníkům dvě nové stálé expozice v městském zámku a v prostorách nedalekých Masných krámů. Muzeum také nabízí možnost navštívit sezónní výstavu a pro odbornou veřejnost využít knihovnu zaměřenou na řemesla a zdejší region.