Programy v muzeu v Moravských Budějovicích jsou zaměřeny na stálé expozice. Zábavnou formou děti poučíme o fungování muzea, poučíme je o předmětech v expozicích a historii Moravských Budějovic. Programy jsou vhodné pro školy, dětské skupiny či dětské tábory.

EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO ROK 2024

Pro letošní rok nabízíme programy ke stálým expozicím a k sezónní výstavě Příroda léčí.

Cena programu je 30 Kč za jedno dítě. Pedagogický doprovod je zdarma.

Na program se lze objednat e-mailem na l.musilova@muzeumtr.cz, nebo tel. 734 673 910, 568 421 100.

KRÁDEŽ V MUZEU

Expozice: Řemesla a živnosti jihozápadní Moravy

Věková kategorie: MŠ předškolní, 1. - 3. třída ZŠ

Vzdělávací oblast: MŠ - Dítě a svět, 1. stupeň ZŠ - Člověk a společnost

Délka programu: 45 - 50 minut

Na zámku se ztratila vzácná busta prezidenta Edvarda Beneše. Zloděj byl sice chycen, bustu však stihl schovat na zámku. Zanechal indicie k jejímu nalezení, s pomocí kterých se děti pustí do pátrání.

                                                                                                                                                                                                                                

Od řemesla k umění pro pedagogy

Pořádáme programy a workshopy pro učitele. Jedná se o cyklus workshopů vedený odbornými lektory, kteří jsou umělci a zároveň pedagogové na střední škole a vysoké škole. Workshopy jsou určeny pro pedagogické pracovníky základních, středních a základních uměleckých škol. Chceme rozvíjet zkušenosti pedagogů v kreativním učení dětí a mládeže, ukázat pedagogům, jak nápaditě a za pomoci regionálního muzea lze pojmout výtvarnou výchovu. A tím i přispět ke zkvalitnění výuky výtvarné výchovy v daných školách.
Na základních i středních školách se často výtvarná výchova řadí mezi nedůležité předměty, což je škoda. Učitelé si sami vyzkouší, co dělat s žáky v hodinách výtvarné výchovy, jaké jsou možnosti, jak k žákům přistupovat, jak je motivovat o hodinách. Projekt nabízí 6 workshopů (dva z těchto workshopů se opakují, tedy celkem čtyři) lektorovaných pedagogy středních a vysokých uměleckých škol. V prosinci 2023 proběhly první dva workshopy, další se uskuteční v dubnu 2024.

15. duben - volná kresba se zaměřením na ilustraci s Terezou Říčanovou, malířkou a ilustrátorkou. Program je určen především pro I. stupeň ZŠ a ZUŠ. Workshop proběhne dvakrát, první v čase 13:00 – 15:00, druhý 15:00 – 17:00.

18. duben - grafická tvorba a tvoření plakátu s Janem Janečkem, zakladatelem grafické firmy a bývalým pedagogem na umělecko-průmyslové škole. Program je určen pro II. stupeň ZŠ a SŠ. Workshop trvá přibližně tři hodiny, začátek v 15:00.

Přihlašování probíhá na e-mailu l.musilova@muzeumtr.cz nebo tel. 734673910. Vstup na workshop je zdarma. Projekt je uskutečněn za finanční podpory Evropské unie, prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstvem kultury.