Geolog vypravuje

termín: 1. dubna - 31. října 2023

vernisáž: 31. března 2023 v 17:00

Výstava seznámí návštěvníky s významnou osobností Moravskobudějovicka, geologem Janem Kaláškem, a prostřednictvím jeho životního příběhu jim přiblíží geologické a mineralogické poměry širšího okolí Moravských Budějovic. J. Kalášek se zabýval především geologickým mapováním rodného kraje se zaměřením na zdroje nerostných surovin, zejména kamene. Byl též spoluautorem knihy Příroda Třebíčska. Během života shromáždil rozsáhlou regionálně zaměřenou sbírku nerostů a hornin, která později přešla do sbírek Městského muzea v Mor. Budějovicích a dnes je významnou součástí sbírky Muzea Vysočiny Třebíč.

Na tento životopisný úvod bude navazovat rozsáhlejší část výstavy věnovaná geologii a mineralogii širšího okolí Moravských Budějovic. Její myšlenku lze vyjádřit větou: „Co by nám vyprávěl geolog Jan Kalášek o svém rodném kraji.“