Křížem krážem depozitářem

Výstava představuje fascinující svět živé i neživé přírody, jak jej dokumentují jedinečné sbírky Muzea Vysočiny Třebíč. Návštěvníkům umožňuje nahlédnout do rozmanitého světa botaniky, zoologie a geologie. Na výstavě se prezentují předměty dosud veřejnosti nepřístupné, které se po celé roky „skrývaly“ v muzejním depozitáři.