Muzejní a zámecká expozice

Expozice Příběh města a zámku přibližuje život na moravskobudějovickém zámku a historii města od jeho počátku až po současnost. Návštěvník se tak seznámí s každodenností poddaných, s osobnostmi, ale i významnými událostmi města, které uvlivnily jeho současnou podobu. Součástí expozice jsou také 3D modely města, které zobrazují podoby a události z historie města.

Druhá část ukazuje život šlechticů na zdejším panství. K vidění je například vrchnostenská kancelář nebo zámecké prostory rekonstruované do podoby z přelomu 19. a 20. století, kdy na zámku pobývala starohrabata Salmovi.  

Trasa s průvodcem. Prohlídka ve stanovený čas (každou celou hodinu).